Begrazing

Brandrode runderen zijn uitermate geschikt voor begrazing van natuurterreinen. Ze zijn sober en zelfredzaam en kunnen goed uit de voeten in ruige terreinen. Ook voor jaarrondbegrazing zijn Brandrode runderen goed bruikbaar. Klein Swormink Rural Business verzorgt met Brandrode runderen het begrazingsbeheer van een aantal natuurterreinen in Oost-Nederland.

De laatste jaren kiezen terreinbeheerders in toenemende mate voor begrazing met oude inheemse runderrassen. Het behoud van levend cultureel erfgoed zien ze steeds vaker als doelstelling naast het beheren van natuur. Klein Swormink Rural Business is terreinbeheerders hierbij graag van dienst. Het begrazingsbeheer wordt in overleg geheel gericht op de wensen van de terreinbeheerder.

Ook particulieren met een (klein) stuk grond kunnen terecht bij Klein Swormink. Ze kunnen op leasebasis in het weideseizoen de beschikking krijgen over Brandrode koeien met kalveren. Dit betekent voor deze grondbezitters: zonder zorgen over stalling, geboortes en verzorging een stel fraaie Brandrode runderen in de wei.