Uitgeverij

Klein Swormink Rural Business is uitgever van tijdschrift Boerenvee, een blad voor liefhebbers van landbouwhuisdieren. Boerenvee is een blad voor (hobby)houders van boerderijdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, paarden, pluimvee, ezels en andere landbouwhuisdieren. Naast leuke leesverhalen en achtergronden biedt Boerenvee veel praktische informatie. Boerenvee verschijnt zes keer per jaar. Lees meer op www.boerenvee.nl.