Uitgeverij

Klein Swormink Rural Business is betrokken bij tijdschrift Boerenvee, een blad voor liefhebbers van landbouwhuisdieren.Boerenvee is een uitgave van de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV, onderdeel van Kleindier Liefhebbers Nederland. Boerenvee is een blad voor (hobby)houders van boerderijdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, paarden, pluimvee, ezels en andere landbouwhuisdieren. Naast leuke leesverhalen en achtergronden biedt Boerenvee veel praktische informatie. Boerenvee verschijnt zes keer per jaar. Lees meer op www.boerenvee.nl.